شیدینگ چشم و لب

معرفی شیدینگ چشم و لب

ورکشاپ تخصصی
آموزش شیدینگ چشم در تهران
آموزش شیدینگ لب در تهران 
 

مدت زمان کلاس : ۴ روزه 

  •  روز اول 

آموزش کلیه مباحث تئوری شیدینگ و کانتور ( کار با دستگاه ) شامل شناخت ( سرعت دست؛ سرعت دستگاه ؛ عمق نفوز سوزن؛ شناخت زاویه صحیح؛ پوست شناسی؛ علم ترکیب رنگ؛ قرینه سازی چشم و لب ؛ آموزش و تمرین انواع شید و لاین روی لاتکس ) 

  • روز دوم : تمرین تمامی موارد روی لاتکس
  • روز سوم :

آموزش شیدینگ تخصصی لب روی مدل زنده توسط خانم مهدوی و هنرجویان در سبک های مختلف : فول شیدینگ پاودر لیپس و لیب بلاش و ...

  • روز چهارم : 

آموزش شیدینگ چشم در تهران و اجرا روی مدل زنده توسط خانم مهدوی و هنرجویان 

همچنین آموزش صفر تا صد بن مژه در ورکشاپ های بدی برای هنرجویان در نظر گرفته میشود. 

نظرات هنرجویان

ثبت نظر